Open Dag

Het Connect College is een brede scholengemeenschap in Echt met vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Met uitstekende resultaten, persoolijk leren en innovatief onderwijs binnen de veilige normen ziet het Connect College het als primaire opdracht het onderwijs voortdurend te verbeteren.

Uitdaging

Met de werving van nieuwe brugklassers in het achterhoofd werden wij gevraagd om een wervingscampagne te ontwikkelen rondom de Open Dag 2016. Dit betrof niet alleen het uitwerken van een concept, maar ook het meedenken in de mediastrategie en het produceren van de diverse middelen.

Oplossing

Voor het campagnebeeld van de Open Dag werd gebruik gemaakt van foto’s die ook door ons werden gemaakt tijdens de opnames van RTL4 voor het programma LifestyleXperience. Deze foto werd verwerkt in een campagnebeeld, waarbij de nieuwe huisstijl met de daaruit geabstraheerde stijlvormen centraal stond. Dit campagnebeeld communiceert heel duidelijk één boodschap. Naast het ontwerp van het campagnebeeld waren wij ook verantwoordelijk voor de gehele mediastrategie, de productie en de plaatsingen. Onder meer werden advertenties in regionale media, driehoeksborden, posters en uitnodigingen gemaakt. Het resultaat was een flinke toename in het aantal bezoekers op de Open Dag.

Klant:
Connect College
Tag:
campaigns
Werkzaamheden:
strategy