Kennisoverdracht

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat. We willen leven in een land dat beschermd is tegen overstromingen. Een land waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar we vlot en veilig van A naar B kunnen. Hiervoor is kennis nodig. Kennis die in veel gevallen aanwezig is bij oudere medewerkers.

Uitdaging

De aanwezige kennis van oudere medewerkers dient te worden gewaarborgd voor jongere generaties. Met name in het geval van hoogwater situaties moet bekend zijn hoe gehandeld dient te worden. De wijze waarop de kennis wordt gedeeld, dient bijdetijds te zijn en moet op verschillende devices bekeken kunnen worden.

Oplossing

Om deze kennis ook in de toekomst toegankelijk te houden, hebben wij geadviseerd om een aparte videoproductie te maken. Hierdoor wordt de kennis ‘ingeblikt’ en is het mogelijk om deze op ieder gewenst moment te bekijken. Het resultaat is een DVD met interviews met deskundigen, waardoor de verschillende specifieke werkzaamheden binnen Rijkswaterstaat in beeld worden gebracht. Het geheel vormt een prima beeld van alle werkzaamheden rond een hoogwatersituatie. Alle personen met een specifieke functie komen apart in beeld (via een interactief menu) en vertellen meer over hun rol in geval van een hoogwatersituatie.