Huisstijl

Stichting Vivre is een voormalige zorginstelling in Maastricht en het Heuvelland. De stichting organiseerde wonen, welzijn, en zorg voor ouderen en chronisch zieken. Sinds januari 2014 zijn Stichting Vivre en GroeneKruisDomicura gefuseerd tot Envida. Hiermee biedt deze zorginstelling wonen, welzijn en zorg voor ouderen en chronisch zieken op locatie, maar ook thuis, zowel in Maastricht als in het Heuvelland.

Uitdaging

Stichting BA in Maastricht kwam met de vraag om een nieuwe naam en bijbehorende identiteit te ontwikkelen voor de koepel van verzorgingshuizen in Maastricht. Deze nieuwe huisstijl moest verder toegepast worden in diverse items.

Oplossing

Als nieuwe naam werd gekozen voor de naam Vivre, wonen, welzijn, zorg. De naam Vivre, wonen, welzijn, zorg is allesomvattend en positief. De naam vertelt iets over levensvreugde zonder te veel op ziekte en zorg te focussen. Het logo bevat een ‘feestelijke’ krul opgebouwd uit 3 elementen die samen een beweging naar buiten maken, van intra- naar extramuraal. Het logo en het beeldmerk zijn toegepast in een corporate identity waarbij ook de huisstijlkleur ‘fuchsia’ een prominente positie inneemt.