Huisstijl

Stichting Pergamijn ziet als haar kernopdracht dat ze met de haar ter beschikking staande middelen het leven van cliënten met verstandelijke beperkingen op basis van hun keuzen, kansen en mogelijkheden ondersteunt en begeleidt. Om die keuzen, kansen en mogelijkheden voor de cliënten te kunnen bieden, heeft Stichting Pergamijn een zo gevarieerd mogelijk aanbod aan voorzieningen voor wonen, werken, daginvulling en ontspanning. In de ondersteuning en begeleiding is veel variatie toegespitst op de individuele cliënt. Het werkgebied is groot: Midden-Limburg, Westelijke Mijnstreek, Parkstad (Oostelijk Zuid-Limburg) en Heuvelland.

Uitdaging

Begin 2009 veranderde Stichting Pepijn en Paulus haar naam in Stichting Pergamijn. Wij werden gevraagd een compleet nieuwe huisstijl te verzorgen. Deze huisstijl moest aansluiten bij de doelgroep, vernieuwend en fris zijn.

Oplossing

In de uiteindelijke uitwerking werd gekozen voor een op maat gemaakt logo. Dit logo bestaat uit meerdere velden die met elkaar verbonden zijn. Net zoals de cliënten, medewerkers en de samenleving waar Stichting Pergamijn mee te maken heeft. De witte kaderlijnen staan voor open verbindingen met elkaar en met de samenleving. De primaire kleuren brengen de expressie van cliënten tot uiting. Stichting Pergamijn is een frisse, kleurrijke organisatie. Stichting Pergamijn geeft kleur aan je leven!

Dit logo werd doorvertaald in een aantal huisstijldragers. Wij mochten de complete restyling verzorgen die van A tot Z werd doorgevoerd. Dit alles werd gebundeld in een eigen huisstijlhandboek dat zowel fysiek als digitaal door ons werd verzorgd. Vervolgens werd deze nieuwe huisstijl doorvertaald in onder meer kleurplaten, klappers, merchandising, ballonnen, vlaggen, CD's en tissuedozen.