Huisstijl

Het Elisabeth Strouven Fonds verleent hulp en bijstand en draagt bij aan het welzijn en de ontwikkeling van burgers en samenleving in Maastricht en omstreken. Als vermogensfonds realiseren wij onze missie door financieel bij te dragen aan projecten van organisaties en instellingen die actief zijn in de sociaal-maatschappelijke en culturele sector en in natuurbehoud, natuurbeheer en -ontwikkeling. Dat doen we met behulp van de revenuen die voortvloeien uit het vermogen van de stichting. Mede hierdoor kunnen initiatieven tot bloei komen en bijdragen aan een goed functionerende, leefbare samenleving.

Uitdaging

Het Elisabeth Strouven Fonds heeft onlangs een naamsverandering ondergaan. De reden hiervoor was dat de vorige naam niet de juiste uitstraling had. Vanuit het Elisabeth Strouven Fonds kregen wij de vraag om een bijpassende huisstijl te ontwikkelen.

Oplossing

Een nieuw logo werd ontworpen. Dit logo bestaat uit 5 blaadjes die de kernwaarden van het Elisabeth Strouven Fonds uitbeelden. Voor de huisstijl is gekozen voor rood en grijs. De kleur “ossenbloed” rood staat voor het onderbewuste, de levens- en doodsdrift en de paranormale kracht. De kleur grijs is gekozen om het neutrale te symboliseren. Verder zijn er nog huisstijlitems ontworpen zoals briefpapier, volgvel, C5 en C4 envelop, visitekaartjes en brochures. Deze huisstijlitems zijn allemaal aangepast naar de nieuwe huisstijl. Ook is er een e-mail handtekening ontworpen voor het Elisabeth Strouven Fonds.