Huisstijl

Het Connect College is een brede scholengemeenschap in Echt met vmbo, havo, atheneum en gymnasium. Met uitstekende resultaten, persoonlijk leren en innovatief onderwijs binnen de veilige normen ziet het Connect College het als primaire opdracht het onderwijs voortdurend te verbeteren.

Uitdaging

Met een krimpende markt aan leerlingen in het achterhoofd moeten de diverse scholen actief werken aan de schoolpromotie en uitstraling naar buiten. Om die reden werden wij gevraagd om kritisch te kijken naar het logo en de huisstijl van Connect College.

Oplossing

Gelet op het feit dat de school pas sinds 2007/2008 een nieuwe naam heeft, is het niet verstandig om een compleet nieuw logo te verzorgen. Om die reden, en om de reden van herkenbaarheid, kozen wij ervoor om het bestaande logo op te frissen. Het bestaande Connect College logo werd strakker en bijdetijds gemaakt. Hierdoor spreekt het logo meer aan en kan dit op veel meer manieren gebruikt worden. Ook werd van het logo een diapositieve en een zwart/wit variant gemaakt. Deze waren nog niet voor handen. Dit aangepaste logo werd doorgevoerd in een nieuwe huisstijl. Deze huisstijl bestond uit briefpapier, enveloppen en visitekaartjes. Een nieuwe huisstijl, dezelfde vertrouwde kwaliteit.