Huisstijl

Onderwijsstichting MOVARE is het bevoegd gezag van 47 scholen met in totaal 51 locaties in de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen en Vaals. Dit zijn 43 ‘reguliere’ basisscholen, 3 scholen voor speciaal basisonderwijs en 1 school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, met in totaal c.a. 11.700 leerlingen. MOVARE kent katholiek, oecumenisch, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.

Uitdaging

Onderwijsstichting MOVARE uit Kerkrade was dringend op zoek naar ondersteuning op het gebied van Marketing en Communicatie. Aangezien het doel primair verbinden en versterken was, was het zaak om door middel van internal branding de propositie van MOVARE kenbaar te maken naar alle aangesloten scholen en personeel.

Oplossing

Ons advies was om één vast aanspreekpunt aan te stellen op het gebied van communicatie die zich wekelijks gaat bezighouden met het verbinden van alle scholen en personeel, maar ook de kernpropositie van MOVARE communiceert naar alle stakeholders. Wij kozen ervoor om collega Janine Maar-Habets tijdelijk te detacheren bij MOVARE om vanuit de onderwijsstichting direct de communicatie in te kunnen richten. Samen stippelden we de marketingcommunicatiestrategie uit. Inmiddels is ook de huisstijl gerestyled en mochten we het ontwerp maken voor een nieuwe website, intranet en digitale nieuwsbrief.